רשות החשמל מקדמת אנרגיה מתחדשת לטובת עמידה ביעדים הממשלתיים

הארכת האסדרה למתקני ייצור סולאריים במתח נמוך בשימוש דואלי והעלאה של התעריף המשוקלל, שימוע לקראת פרסום הליך תחרותי לקביעת תעריף הגנה לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת במתקנים המחוברים לרשת ההולכה, שימוע בנושא מתקני אגירה במתח עליון והחלטה על תעריף לייצור חשמל במתקני חלוץ אגרו-וולטאיים

הארכת האסדרה למתקני ייצור סולאריים במתח נמוך בשימוש דואלי והעלאה של התעריף המשוקלל, שימוע לקראת פרסום הליך תחרותי לקביעת תעריף הגנה לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת במתקנים המחוברים לרשת ההולכה, שימוע בנושא מתקני אגירה במתח עליון והחלטה על תעריף לייצור חשמל במתקני חלוץ אגרו-וולטאיים

החלטה בדבר תעריף למתקני יצור בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בשימוש דואלי למתקנים עד 630 קילוואט רשות החשמל פרסמה החלטה בעניין תעריף המשך למתקני יצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת. ההחלטה כוללת העלאה של התעריף המשוקלל למתקנים הגדולים מ- 100 קילוואט, באמצעות הוספת מדרגת תעריף נוספת – למתקנים בין 100 ל- 300 קילוואט בתעריף של 24.5 אגורות. יתרה מכך, על מנת להגביר וודאות רגולטורית, החליטה הרשות גם להאריך את האסדרה לתקופה של שנתיים. בנוסף הורחבה האסדרה כך שהיא תכלול מתקנים בכל סוגי השימוש הדואלי – גגות, מאגרים, גדרות, מחלפים, חממות, חניונים ועוד. ההחלטה התקבלה בשל הצורך להגביר את קצב ההקמה של המתקנים על מנת לעמוד ביעדי הממשלה לשנת 2025 ושנת 2030 , ועל רקע עליה מסוימת בעלויות ההקמה של מתקנים סולאריים בשנה החולפת.

שימוע להליך תחרותי מס' 1 לקביעת תעריף הגנה לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת במתקנים המחוברים לרשת ההולכה

כחלק ממדיניות רשות החשמל למעבר לשוק חשמל פתוח ותחרותי ולשילוב אנרגיות מתחדשות בו, מפרסמת הרשות להתייחסות הציבור הזמנה להציע הצעות להליך תחרותי לקביעת תעריף הגנה לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת במתקנים המחוברים לרשת ההולכה. כזכור, לפני מספר חודשים פרסמה הרשות לשימוע הצעת החלטה שעיקרה מתן אפשרות למתקנים באנרגיה מתחדשת, להשתלב באופן שוטף ברשת ההולכה, ולמכור את כל החשמל המיוצר במתקן למנהל המערכת בהתאם לכללי השוק הסיטונאי. בהתאם לכך, התעריף שישולם עבור האנרגיה המוזרמת לרשת יהיה תעריף בגובה המחיר הסיטונאי )עלות שולית חצי שעתית (SMP . על מנת להבטיח מימון והקמה של מתקנים, יוצאת הרשות בהליך תחרותי להבטחת תעריף הגנה למתקנים שיזכו בהליך, כך שבימים בהם התעריף הממוצע ששולם ליצרן נמוך מתעריף ההגנה, יובטח ליצרן תעריף ממוצע בגובה תעריף ההגנה שייקבע במסגרת ההליך. תעריף ההגנה יעמוד בתוקף לתקופה של 10 שנים ולאחריה הזוכה ימשיך לפעול בשוק הסיטונאי ללא תעריף ההגנה שיקבע בהליך זה.

שימוע לקביעת אמות מידה למתקני אגירה ברשת ההולכה אשר יחולו על יצרנים בהליך תחרותי מס' 1 למתקני אגירה ברשת ההולכה

רשות החשמל מפרסמת לשימוע את כללי האסדרה שתחול על מתקני אגירה במתח עליון במסגרת הליך תחרותי שצפוי להתפרסם בקרוב. שילוב משמעותי של אנרגיה סולארית מחייב שילוב משמעותי של יכולת אגירה. למתקני האגירה תועלות רבות בהקשר זה, לרבות קליטת עודפי ייצור בצהריים, מתן מענה לתנודות המאפיינות ייצור סולארי שאינו יציב, פתרון לגודש ברשת, החלפת הספק קונבנציונלי הנדרש כגיבוי להספק הסולארי ועוד. הצורך המיידי במתקני אגירה נובע בעיקר מהצורך לתת מענה לגודש ברשת ועל כן ההליך מיועד לאזורים בהם קיים פוטנציאל גדול של מתקנים פוטו-וולטאיים אך קיים קושי לשלבם עקב גודש ברשת ההולכה. בהתאם לשימוע, מתקני האגירה יופעלו על ידי מנהל המערכת תמורת תשלומי זמינות שייקבעו בהליך התחרותי ויהיו תלויים בקיבולת האגירה וכן הכנסה נוספת שתיגזר ממחירי השוק הסיטונאי. ההליך אינו מוגבל לטכנולוגיית אגירה מסוימת ויוכלו להשתתף בו מתקני אגירה בטכנולוגיות שונות.

החלטה בדבר קביעת אסדרה לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במתקני חלוץ אגרו וולטאיים

לאור חשיבותה הרבה של יצירת אפיקים חדשים למיצוי הפוטנציאל להקמת מתקנים פוטו-וולטאיים, פרסמה רשות החשמל אסדרה ייעודית לייצור חשמל במתקני חלוץ אגרו-וולטאיים. במסגרת האסדרה ישולבו מתקני חלוץ אגרו-וולטאייים שיקבלו אישור במסגרת ניסוי שמנוהל על ידי משרדי האנרגיה והחקלאות לבחינת השפעתם של המתקנים על התוצרת החקלאית. זאת במטרה לאפשר בהמשך שימוש רחב בשטחים חקלאיים לשם הקמת מתקנים סולאריים, תוך המשך השימוש החקלאי באותם שטחים.

התראות
התראה
0 תגובות
תגובות - בתוכן
צפו בכל התגובות

כתבות מומלצות

שמחים שחזרתם, הכנסו לאתר

שכחתי את הסיסמה, תזכירו לי

חדשים פה? הרשמו עכשיו בחינם

כדי שתוכלו להשתתף בדיונים בפורומים 

כדי שנוכל לעדכן אתכם מתי הגיבו לכם

כדי שתוכלו לנהל תיק אישי ולצפות בו באתר, בנייד ובאפליקציית ספונסר

ההרשמה והגלישה באתר ללא תשלום, זה הזמן להרוויח וללמוד את שוק ההון

יום שני 17.01.22
תל אביב-יפו
10°
שמיים בהירים
ירושלים
4°
מעונן
אילת
15°
שברי ענן
חיפה
12°
מעונן חלקית
באר שבע
6°
מעונן
טבריה
11°
מעונן
אשדוד
9°
מעונן
עפולה
11°
שברי ענן
בית שאן
13°
מעונן
מצפה רמון
5°
מעונן
נצרת
9°
עננים בודדים
צפת
6°
שברי ענן