מתיחת הפנים ההיסטורית של מדד תל אביב SME60

גל גיוסי ההון בשנתיים האחרונות הוביל למצב שמדד מניות השורה השלישית, שהיה לא פופולארי במיוחד, הפך להשקעה פוטנציאלית שבהחלט ראוי לשקול

גל גיוסי ההון בשנתיים האחרונות הוביל למצב שמדד מניות השורה השלישית, שהיה לא פופולארי במיוחד, הפך להשקעה פוטנציאלית שבהחלט ראוי לשקול

הן המוצרים הפאסיביים העוקבים אחר מדד ת"א-60 SME והן קרנות הנאמנות האקטיביות העוקבות אחר מדד זה, אינם זוכים למקובלות גדולה בקרב ציבור המשקיעים הישראלי. מדובר בקטגוריית קרנות נאמנות קטנה בה פועלות 8 קרנות נאמנות בלבד של 7 מנהלים שונים, המרכזות יחד כ- 1.2 מיליארד שקליפ בלבד ונוכח התיאבון הגובר לסיכון בשנים האחרונות ואיכות המנהלים הפועלים בקטגוריה זו, ניתן היה לצפות כי דווקא מדד זה ימשוך עניין משמעותי יותר מהצפוי. מנהלי השקעות אקטיביים רבים בישראל, הן בתעשיית קרנות הנאמנות והן בתעשיית קרנות הגידור, הוכיחו במהלך השנים האחרונות כי באמצעות אנליזה אפקטיבית בכוחם להציף ערך מהשקעה במניות היתר, אך הם לא הצליחו לצבור נכסים רבים באפיק זה. ייתכן כי לדמי הניהול הממוצעים הגבוהים בקטגוריה זו השפעה שלילית על הצבירה הכספית, אולם אין ספק כי העניין והמודעות של המשקיעים לפוטנציאל של החברות האלו נמוכה.

מדד ת"א-SME60 הושק בתחילת דרכו כמדד יתר-30 וביולי 2007 הורחב למדד יתר-50. ב-9 בפברואר 2017 הורחב המדד ושמו שונה לת"א-SME60. מדד ת"א-SME60 הוא מדד הכולל את 60 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה מבין המניות שאינן נכללות במדד ת"א-125. מדד מניות זה בגלגוליו השונים הניב תשואת חסר ביחס למדדי ת"א-125 ות"א-90 והתוצאה הישירה של כך, הייתה ירידה של כ- 70% בהיקף ההשקעות הפאסיביות בו עם ירידה מ- 1.1 מיליארד שקל ערב הרפורמה במדדים בשנת 2017 לכ-303 מיליון שקל כיום. מדובר במדד הכולל 60 חברות בעלות שווי שוק מצרפי של כ- 55 מיליארד שקלים, אך כאמור מרכז השקעות פאסיביות של כ-300 מיליוני שקלים בלבד. מדד ת"א-90 אהוד על המשקיעים המקומיים בשל ביצועיו המרשימים לאורך זמן והוא מרכז קבוצת חברות בעלות שווי שוק מצרפי של כ-263 מיליארדי שקלים עם השקעות פאסיביות בהיקף של כ-5.4 מיליארד שקלים.

מדד ת"א-60SME משקף את מניות ה-Small Cap הישראלי. המדד עלה בכ-30% בשנה החולפת בהשוואה לעלייה של כ-25% במדד ת"א-125. מתחילת שנת 2021 ועד ל-24 באוגוסט 2021 עלה מדד מניות זה בכ-11% בהשוואה לעלייה של כ-15% במדד ת"א-125 ובשנת 2020 כולה, השיא מדד ת"א-SME60 תשואת יתר של 18.6% ביחס למדד ת"א-125. הביצועים הנאים של מדד ת"א-SME60 לאחר שנים של ביצועי חסר, הם פועל יוצא של מספר גורמים שחברו להם יחדיו ואינם יד המקרה.

ראשית, הבורסה הכירה בכך שהמדד במתכונתו הקודמת היה מדד טעון שיפור וביצעה בעדכון החצי שנתי באוגוסט 2020 עדכון מתודולוגי מהותי. כמו בחיים, כך גם בניהול מדדים, השלב הראשון והמתבקש בדרך לשינוי, הוא האבחנה שקיימת בעיה אשר קיבלה מענה ותוקנה בהתאם. הבורסה פעלה ליישם ולהחיל את כללי מדד ת"א-90 גם על מדד ת"א-SME60. לאור זאת שבמדד ת"א-SME60 הייתה תחלופה רבה יחסית בין המניות הכלולות בו ואילו מדד ת"א-90 שהוא מדד שוק רחב ומוצלח מבחינת הכללים הנכללים בו, והוא בעל הביצועים הטובים בבורסה המקומית בשנים האחרונות, היה אך הגיוני לנסות ולהשתמש באותם כלים של המדד המוצלח ולהחיל אותם גם על מדד ת"א-SME60.

גל גיוסי ההון שהחל בשנתיים האחרונות בבורסה בת"א, אשר כמוהו לא נראה משנות ה-90, הביא ויביא להגדלת השורות בקרב החברות מהשורה השנייה והשלישית בבורסה. בהינתן שבאוגוסט האחרון רף שווי השוק שנדרש לשם היכללות במדד ת"א-125, עמד על כ- 1.4 מיליארד שקלים, חברות ישראליות רבות בעלות שווי שוק נכבד יצאו בעדכון זה ממדד ת"א-125 ועברו למדד ת"א-SME60 שהוא מדד המייצג את מניות השורה השלישית. במציאות שכזו, מדד ת"א-SME60 מבצע מול עינינו מתיחת פנים היסטורית, הן מבחינת הרכב החברות הנכללות בו והן מבחינת שווי השוק החציוני והממוצע של החברות הנכללות בו.

לשם השוואה, בעדכון המדדים בפברואר 2017 עמד שווי השוק הממוצע של החברות הנכללות במדד ת"א-SME60 על כ-436 מיליון שקלים ורף הכניסה המינימלי למדד עמד על כ- 384 מיליון שקלים. לעומת זאת, בעדכון האחרון שנעשה ב-5 באוגוסט 2021, שווי השוק הממוצע של החברות במדד ת"א- SME60 כבר עמד על כ- 850 מיליון שקלים ורף הכניסה המינימלי למדד זה עמד על כ-775 מיליון שקלים.

אינדיקציה נוספת למהפכה שנעשתה בגודל החברות הנכללות במדד ת"א-SME60 ניתן לראות בעובדה שרף הכניסה למדד ת"א-90 בעדכון המדדים החצי שנתי בפברואר 2019 עמד על כ- 697 מיליון שקלים, כלומר כבר ב-2019 שווי המדד עמד על פחות מהשווי הממוצע של מניות מדד ת"א-SME60 כפי שהוא במתכונתו הנוכחית. הפיזור הסקטוריאלי במדד ת"א-SME60 מאוזן וכולל חשיפה של 20.7% לנדל"ן ובינוי, 16.8% תעשייה, 16.7% לטכנולוגיה, 16.1% ביומד, 14% מסחר ושירותים, 8.5% שירותים פיננסים, 3.7% השקעות ואחזקות ו- 3.3% באנרגיה נפט וגז.

נהוג לסווג מניות בעלות שווי שוק נמוך יחסית כמניות יותר מחזוריות ובעלות רגישות יתר לפעילות הכלכלית, ומכאן גם נובע הסיכון המוגבר הכרוך בהשקעה בחברות אלו. מנגד על פי התפישה המקובלת בשווקים, מדובר בחברות אשר להן פוטנציאל צמיחה גבוה מהממוצע ולכן לצד התנודתיות הגבוהה, קיימת ציפייה מובנית לתוחלת תשואה מוגדלת. בבחינת ביצועי המדדים המקבילים בעולם, ניתן לראות כי ישנן תקופות בהן מדדי המניות הגדולות מכים את ביצועי מדד המניות הקטנות ולהיפך. לשם הדוגמא, מדדי הראסל 2000 ו- 600SMALL CAP P&S מרכזים היקף נכסים עצום וזוכים לעדנה בשנה האחרונה, בעוד מדד ת"א-SME60 איננו מקבל את תשומת הלב הראויה.

התבוננות בביצועי מדד ת"א-SME60 במראה האחורית משבשת את הצעת הערך של המדד שעבר מטמורפוזה גדולה בשנה האחרונה. גיוון התיק ופיזור ההשקעות הם הכלים המבטיחים תשואה לצד הקטנת סיכון. המפתח לשימוש מושכל בכלים אלה הוא יצירת תמהיל מאוזן שמותאם לצרכי המשקיע. מוצע להקדיש מחשבה מעמיקה להשקעה בחברות בעלות שווי שוק נמוך יחסית הנמצאות במסלול צמיחה.

התשואות המופיעות הינן תשואות נומינליות.

הכותב הינו סמנכ"ל בכיר ומנהל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים בבורסה לניירות ערך בתל אביב

התראות
התראה
0 תגובות
תגובות - בתוכן
צפו בכל התגובות

כתבות מומלצות

שמחים שחזרתם, הכנסו לאתר

שכחתי את הסיסמה, תזכירו לי

חדשים פה? הרשמו עכשיו בחינם

כדי שתוכלו להשתתף בדיונים בפורומים 

כדי שנוכל לעדכן אתכם מתי הגיבו לכם

כדי שתוכלו לנהל תיק אישי ולצפות בו באתר, בנייד ובאפליקציית ספונסר

ההרשמה והגלישה באתר ללא תשלום, זה הזמן להרוויח וללמוד את שוק ההון

יום רביעי 20.10.21
תל אביב-יפו
29°
שמיים בהירים
ירושלים
28°
מעונן
אילת
33°
מעונן חלקית
חיפה
28°
שמיים בהירים
באר שבע
31°
מעונן
טבריה
33°
מעונן
אשדוד
29°
מעונן
עפולה
28°
מעונן
בית שאן
32°
מעונן
מצפה רמון
26°
שברי ענן
נצרת
27°
מעונן
צפת
28°
שמיים בהירים