39,682 אנשי סגל במוסדות להשכלה גבוהה

בשנת הלימודים תשפ"א (2020/21) היו 39,682 אנשי סגל אקדמי בכלל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, לעומת 38,748 אנשי סגל אקדמי בשנת הלימודים תש"ף (גידול של 2.4%)

בשנת הלימודים תשפ"א (2020/21) היו 39,682 אנשי סגל אקדמי בכלל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, לעומת 38,748 אנשי סגל אקדמי בשנת הלימודים תש"ף (גידול של 2.4%)

אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות

בשנת הלימודים תשפ"א היו 35,338 אנשי סגל אקדמי באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות, לעומת 34,237 בשנת הלימודים הקודמת (גידול של 3.2%).

במהלך העשור האחרון, נוספו כ-9.2 אלף אנשי סגל. קצב השינוי השנתי במספר אנשי הסגל האקדמי היה 3.1% בממוצע לשנה.

מספר המשרות המלאות בשנת הלימודים תשפ"א היה 15,731 לעומת 14,696 בשנת הלימודים הקודמת (גידול של 7%).

במהלך העשור האחרון, נוספו כ-3.9 אלף משרות מלאות. קצב השינוי השנתי במספר המשרות המלאות היה 2.9% בממוצע לשנה.

בשנת הלימודים תשפ"א מספר שעות העבודה של אנשי הסגל האקדמי היה כ-152 אלף שעות, לעומת כ-145 אלף שעות בשנת הלימודים הקודמת (גידול של 5%).

במהלך העשור האחרון, נוספו כ-38 אלף שעות עבודה. קצב השינוי השנתי במספר שעות העבודה היה 2.9% בממוצע לשנה.

בשנת הלימודים תשפ"א מספרם של אנשי הסגל האקדמי החדשים עמד על כ-3,882 אנשי סגל, לעומת 5,017 בשנת הלימודים הקודמת (קיטון של 23%).

בשנת הלימודים תשע"ח (2017/18) עזבו את המוסדות להשכלה הגבוהה כ-5,210 אנשי סגל אקדמי לעומת 5,032 אנשי סגל אקדמי בשנת הלימודים הקודמת (גידול של כ-3.5%). מרבית העוזבים הם מהסגל האקדמי הזוטר ומרצים מן החוץ.

באוניברסיטאות, קצב השינוי השנתי הממוצע במספר אנשי הסגל, גבוה במיוחד במקצועות עזר רפואיים, מתמטיקה ורפואה, לעומת יציבות במדעי הרוח והחברה ואף ירידה בחינוך.

באוניברסיטאות, לאורך השנים תשע"ה-תש"ף (2019/20-2014/15) ניכרת מגמת ירידה בממוצע הסטודנטים לאיש סגל בתחומי הלימוד השונים ובאופן בולט בתחומים מתמטיקה, רפואה ואמנות לעומת עלייה במדעים הפיזיקליים, שפות והנדסה.

באוניברסיטאות, לאורך השנים תשע"ה-תש"ף (2019/20-2014/15) ניכרת מגמת עלייה בממוצע שעות ההוראה לסטודנט בתחומי הלימוד השונים ובאופן בולט במקצועות עזר רפואיים, משפטים רפואה, מדעי הרוח הכלליים ועסקים לעומת ירידה במתמטיקה והנדסה.

לאורך השנים תשס"ו-תשפ"א (2020/21-2005/06) עלה משמעותית שיעור הנשים בדרגת פרופסור חבר באוניברסיטאות מכ-22% לכ-29%. באופן דומה, גם שיעורן של הנשים בדרגת פרופסור מן המניין עלה מכ-12% לכ-20%.

לאורך השנים 2006-2021, שיעורם של אנשי סגל ערבים באוניברסיטאות עלה מ-2% לכ-4.9%. בסגל הבכיר באוניברסיטאות שיעורם עלה מ-1.6% לכ-4.2%. במכללות האקדמיות המתוקצבות, מ-2.1% לכ-4.9% בהתאמה. במכללות האקדמיות הלא מתוקצבות, מ-1.1% לכ-3.8% בהתאמה.

לאורך השנים תשס"ו-תשפ"א חל גידול ניכר בשיעור אנשי הסגל בגילי הביניים (54-41) בכלל המסגרות. באוניברסיטאות שיעורם עלה מכ-40% בתשס"ו ל-47% בתשפ"א. במכללות המתוקצבות מכ-41% לכ-46% בהתאמה ובמכללות הלא מתוקצבות מכ-39% לכ-50% בהתאמה.

לאורך השנים תשע"ו-תשע"ט (2018/19-2015/16) ניכרת מגמת עלייה בשכר של הסגל הבכיר בכל סוגי המוסדות. בשנים האחרונות שכרם של מרצים מן החוץ ושל הסגל הזוטר נמצא במגמת עלייה באוניברסיטאות ובמגמה מעורבת במכללות האקדמיות המתוקצבות והלא מתוקצבות.

מכללות אקדמיות לחינוך

בשנת תשפ"א מספרם של אנשי סגל אקדמי במכללות אקדמיות לחינוך עמד על כ-4,344 אלף אנשי סגל בהשוואה לכ-4,511 אלף אנשי סגל בשנת תש"ף (קיטון של 3.7%).

בין השנים תשע"א-תשפ"א עלה מספרם של אנשי סגל אקדמי במכללות אקדמיות לחינוך מ-3,352 אלף אנשי סגל לכ-4,344 אלף (גידול של 26.7%).

שיעורם של אנשי סגל אקדמי בעלי תואר שני נמצא במגמת ירידה מכ-47% בשנת תש"ע ל-42% בשנת תשפ"א, לעומת עליה בשיעורם של בעלי תואר שלישי מ- 45% ל- 49% בהתאמה.

התראות
התראה
0 תגובות
תגובות - בתוכן
צפו בכל התגובות

כתבות מומלצות

שמחים שחזרתם, הכנסו לאתר

שכחתי את הסיסמה, תזכירו לי

חדשים פה? הרשמו עכשיו בחינם

כדי שתוכלו להשתתף בדיונים בפורומים 

כדי שנוכל לעדכן אתכם מתי הגיבו לכם

כדי שתוכלו לנהל תיק אישי ולצפות בו באתר, בנייד ובאפליקציית ספונסר

ההרשמה והגלישה באתר ללא תשלום, זה הזמן להרוויח וללמוד את שוק ההון

יום רביעי 20.10.21
תל אביב-יפו
29°
שמיים בהירים
ירושלים
28°
מעונן
אילת
33°
מעונן חלקית
חיפה
28°
שמיים בהירים
באר שבע
31°
מעונן
טבריה
33°
מעונן
אשדוד
29°
מעונן
עפולה
28°
מעונן
בית שאן
32°
מעונן
מצפה רמון
26°
שברי ענן
נצרת
27°
מעונן
צפת
28°
שמיים בהירים